Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2012

kika
6216 3e2c
zomiks.blox.pl
Reposted bysukube sukube
kika

overloaded with squee
Reposted fromlmn lmn viasukube sukube

February 21 2012

kika
4799 75f9
Reposted fromPandaWife PandaWife viasukube sukube

February 14 2012

kika
5325 ca97
Reposted fromfilhelmina filhelmina viasukube sukube
kika
8226 c523
Reposted byanangelforsureexuperencepanna-bez-glowybegformorebiedronaadvocatvindurinnagateniaaaolgushbrightbyteCzeskamikefromheredianitaanielskacierpliwosc

January 13 2012

kika
8834 55f4
Reposted bythedenimwayoflifehazels

December 14 2011

kika
6932 9022
Reposted byjalokim0 jalokim0

November 09 2011

kika
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety.
Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś,  skoro zaczęła cię ignorować.
— true, true, true
Reposted fromhotmess hotmess viasukube sukube

October 03 2011

kika
Reposted fromlady-blues lady-blues viasukube sukube
kika
8625 aabe
Warto poczekać
Reposted fromsmiesznefotki smiesznefotki viasukube sukube

September 24 2011

kika
9208 da66
kika
9188 3a49
Reposted bylostandstillnotfoundAliceFromCheshire
kika
9182 ff7b
Reposted byMorgulzombiksimapesjelsunakoki-adirabbitheart
kika
9178 ba2e 500
Reposted byillu23JohnnySixarmsgrenzlialexchiltonbercikchybaniewookierhubarb

September 23 2011

kika
4923 be9b
kika
Reposted fromscythe scythe
kika
0325 5d5b 500
Reposted fromkjuik kjuik

September 17 2011

kika
Znalezienie dobrego faceta jest tak łatwe, jak znalezienie taksówki w czasie burzy śnieżnej w noworoczny wieczór.
— no
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viasukube sukube
4225 e4b8

June 09 2011

kika
2526 1050
Reposted bymadziapekvanadiel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl